Torsdagen den 3 mars håller Nätverket Prosit årsmöte. Här är alla handlingar inklusive verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelse 2021

Detta är Prosit

Nätverket Prosit har som målsättning att göra skillnad för utsatta barn och ungdomar i nordvästra Skåne genom att förmedla deras behov till människor med önskan att hjälpa.

Prosit samarbetar med socialsekreterare, diakoner, kuratorer och andra som i sin profession kommer i kontakt med barn och ungdomar som behöver hjälp. Dessa förmedlare är en garant för att Prosits nätverkare hjälper människor som verkligen är i behov av stöd. Under 2021 samarbetade Prosit med 54 förmedlare.

Förmedlaren får kontakt med en av Prosits samordnare som hjälper till att sköta förfrågningarna. Ärendet sammanfattas, anonymiseras och behoven listas för att sedan publiceras i inlägg på Nätverket Prosits facebooksida samt skickas ut med e-post  till medlemmarna i nätverket.

Den som vill hjälpa, dvs nätverkaren, ger pengar eller de saker som efterfrågas i det aktuella ärendet. Samordnaren organiserar insamlandet och vidarebefordrar pengar och saker till förmedlaren eller direkt till familjen, beroende på vad som är överenskommet. 

Den ekonomiska delen redovisas av samordnaren och alla pengar går oavkortat till den behövande familjen. En sammanställning görs som därefter gås igenom av kassören. När ärendet är klart gör samordnaren personliga återkopplingar till nätverkarna och på Facebooksidan.

Utöver det löpande arbetet med enskilda förfrågningar stöttar Prosit även gruppaktiviteter samt bedriver tillfälliga insamlingar för särskilda ändamål såsom kampanjen “Mat på Julbordet” och “Sommarlov för alla”.

Enskilda förfrågningar 

De mest förekommande behoven och önskemålen från de sökande handlar om kläder/skor, leksaker, möbler, husgeråd, cyklar, barnvagnar, mobiltelefoner och Ipad. Många önskar ekonomiskt stöd för inköp av mat och kläder, julklappar, födelsedags- och studentpresenter samt hjälp med betalning av hyror/räkningar, tåg/bussresor, familjeutflykter, lov- och fritidsaktiviteter mm. 

Förfrågningar läggs ut till nätverket var tredje dag under perioderna 15 januari till 15 juni samt 15 augusti till 15 december. Dessvärre var kön med förfrågningar full bara ett par månader in i terminen, vilket vittnar om att hjälpbehovet är mycket stort. Under 2021 hade Nätverket Prosit möjlighet att ta emot 108 enskilda förfrågningar. Av dessa kunde 93 läggas ut till nätverket och lösas den vägen. Ytterligare 15  ärenden kunde lösas med hjälp av företagsdonationer. 

Samarbete med företag

Vid ett extra årsmöte i mars fattades beslut om stadgeändringar. Formuleringen ”Inget läggs på hög, varken pengar eller saker, i väntan på att en passande förfrågan kommer in” togs bort och  ersattes med ”Prosits verksamhet utgår från de behov som beskrivs i inkommande förfrågningar. Nätverket hjälper till att lösa behoven efterhand som förfrågningar kommer in.” 

Denna ändring gjordes för att kunna hjälpa ännu fler barn och familjer genom företagsdonationer. Ett flertal enskilda förfrågningar har därmed kunnat lösas direkt utan att förmedlas till nätverket, vilket gett utrymme att ta emot och hantera flera ärenden under året. 

Förfrågningar som under året löstes med företagsdonationer handlade främst om avgifter till aktiviteter eller kostnader som var förenade med fritidsaktiviteter samt bidrag till utrustning i hemmet såsom möbler, sängkläder, köksutrustning etc. 

Genom företagsdonationer från Henrik Iwerdal affärsutveckling AB och Helsingborgshem kunde runt 18 förfrågningar lösas direkt och därmed lämna plats för lika många nya förfrågningar. 

Många företag och organisationer var också med och stöttade Prosits särskilda insatser inför sommarlovet och julen, vilket framgår under rubriken Gruppförfrågningar. 

På några arbetsplatser inom Helsingborgs stad skänkte personalen sina presentkort på Väla och City á 500 kr st till Prosit. Sammanlagt har vi fått in 85 sådana presentkort under året vilka kommit till stor nytta och glädje för behövande familjer.

Under våren 2021 tog Öresundskraft ett beslut att under tre års tid med start 2022 stötta Prosit med minst 17000 kr/år under 3 års tid. 

Gruppförfrågningar   

Mat på Julbordet

För 9:e året i rad genomförde Prosit kampanjen Mat på julbordet. Vi vet genom våra förmedlare att många familjer har ett stort behov av stöd i juletid och för många står möjligheten att få mat på julbordet högst upp på önskelistan.

Kampanjen inbringade 243 304 kr. Många privatpersoner hjälpte till och även ett antal företag, organisationer och föreningar bidrog generöst – se under rubriken “Ekonomisk rapport” nedan. Presentkorten inhandlades på ICA Maxi Råå som bidrog med viss rabatt.

36 st stycken förmedlare ansökte om sammanlagt 261 stycken presentkort, 45 st a 500 kr (enligt önskemål från förmedlarna) och resterande 216 presentkort á 1000 kr. Prosits samordnare stod på Stadsbiblioteket fredagen den 17 december och delade ut presentkorten till respektive förmedlare som sedan delade dem vidare till “sina” familjer.

I år delade vi dessutom samtidigt ut ett 100-tal inslagna “vanliga” julklappar som förmedlarna kunde ge vidare till barnen. Julklapparna skänktes av Scandic Hotel som gjort en insamling för Prosit. Även en grupp elever från Högastensskolan hade bidragit med ett antal julklappar. 

Sommaraktiviteter – Sommarlov för alla 2021

Prosit erbjöd våra förmedlare att ansöka om sommarlovsaktiviteter inför sommaren 2021. Många familjer har små möjligheter att göra resor eller hitta på olika aktiviteter på sommarlovet.  Det blev ett stort tryck på ansökningarna. Företagsdonationer från Mc Neil kunde hjälpa flera familjer men för att klara att lösa alla ansökningarna gick vi ut till vårt nätverk och bad om hjälp. Vi fick fin respons som vanligt och lyckades gå iland med alla ansökningarna och ge familjer, barn och ungdomar ett sommarlov med lite guldkant. Av de 18 ansökningar som kom in rörde 5 olika gruppaktiviteter, såsom besök på Sofiero och Fredriksdal,  sommarkort på Skånetrafiken och hjälp med teaterrekvisita. Övriga 13 ansökningar fick hjälp med sommarkort så de kunde åka på utflykt i Skåne, flera barn/ungdomar fick bidrag till någon sportaktivitet och ännu några familjer fick bidrag till Leos Lekland och Liseberg. 

Styrelse, samordnare och mailansvariga 

Styrelse 

Styrelsen har under året haft fyra möten, varav 3 varit digitala pga pandemin. Styrelsen består av följande medlemmar:

  • Helena Rydberg, ordförande
  • Lucy Salov, kassör
  • Karin Wiklund Iwerdal, representant samordnare
  • Eva Johannesson, representant samordnare
  • Maria Ferm, representant samordnare
Samordnare

Prosits samordnargrupp har under 2021 bestått av 14 samordnare, varav två nya tillkommit under året. Samordnargruppen har haft tre ordinarie möten under året, alla digitala. En planerad fysisk träff i Mölle i maj blev inställd och årets sista möte omvandlades till en mycket trivsam träff med ljusstöpning hos en av samordnarna. 

Trots att det blivit så få träffar är det finns det en märkbart fin anda i gruppen där alla hjälps åt på bästa sätt. Kommunikationen i gruppen och sinsemellan samordnarna sköts främst via What´s app.  

Mailansvariga

Tre av samordnarna har haft som huvudansvar att hantera inkommande flöde i mail och på Facebook. De ansvarar för att varje ärende tas om hand av en samordnare och stöttar samordnarna om de stöter på frågor och svårigheter. Mailsamordnarna representerar gruppen samordnare i styrelsen.

Prosits stödgrupp som ansvarade främst för sommar/gruppaktiviteter och samarbete med företag upplöstes under våren. Deras ansvarsområde togs över av mailansvariga.

Prosit syns och växer

I slutet av 2021 följde 5400 personer Prosit på facebook, ett år tidigare var siffran 3891. Medlemmarna som finns på Prosits maillista var 277 jämfört med 267 året innan.

Helsingborgs Dagblad skrev om Mat på Julbordet och Prosits verksamhet i en artikel den 13 december, där ordförande Helena Rydberg intervjuades. Den 27 december publicerades i samma tidning en lista över de 100 mäktigaste i Nordvästra Skåne och tack vare många nomineringar från personer som vet hur viktig vår verksamhet är hamnade Nätverket Prosit och dess ordförande på 47 plats! 

I samband med att Öresundskraft tillkännagav sitt kommande samarbete med Prosit publicerades i september en presentation av vår verksamhet i HD/Sydsvenskans webbupplaga. Intervjuer och filmer om Prosits verksamhet har också lagts ut i Öresundskrafts egna sociala kanaler.

Under året har Prosits hemsida gjorts om och förnyats med gott resultat. Målet är att all information om verksamheten och alla nyheter ska gå att finna här på ett enkelt sätt. Hemsidans ansvarige Peter Ferm såg bl.a. till att man dag för dag kunde följa insamlingen av Mat på julbordet för att slutligen se när vi gick i mål!

Ekonomisk rapport

2021-12-31 är samtliga ärenden avslutade. 

Totalt under 2021 gjordes insättningar till enskilda ärenden och Sommaraktiviteter exkl Mat på Julbordet motsvarande 787 663 kr.

Insamlingen Mat på Julbordet 2021 gav 243 304  kr. 236 700 kr av dessa delades ut som presentkort till de som ansökt. För resterande 6 600 kr som blev över köptes ytterligare presentkort för utdelning till ärenden som behöver stöttning våren 2022. 

Totalt insamlade medel under 2021 är 1 030 967 kr. Varje krona har använts som direkt stöd till barn och ungdomar och deras familjer. 

Den små administrativa kostnader som Prosit har – för sin hemsida och domän, 2054 kr, samt medlemsavgift till HELSAM på 100 kr – har bekostats av nätverkare på deras eget initiativ. 

Följande insättningar över 5 000 kr gjordes och fördelades mellan Mat på julbordet eller enskilda- och gruppförfrågningar.

Helsingborgs Rotaryklubb10 000
Helsingborgshem20 000
Lillian Persson5 000
Transwaggon AB5 000
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
Edument
5 000
10 000
Vimixor AB 30 000
Högvarv AB20 000
McNeil40 000
Christer Dahlén25 000
Iwerdal Affärsutveckling50000
Ladies Circle 86 Helsingborg8002
Rolf Abdon15000

Värt att nämna är att enskilda personer har skänkt betydande summor flera gånger under året då många är återkommande givare. Dessa kommer inte med i denna lista då varje enskild insättning understiger 5000 kr. 

Saldo på banken 2021-12-31 var 4 kr.

Sammanfattning

Under 2021 har Prosit märkt av ett fortsatt mycket stort hjälpbehov bland barnfamiljer. Tack vare ett fantastiskt engagemang hos förmedlare, samordnare, nätverkare, företag och organisationer har så gott som alla förfrågningar kunnat uppfyllas under året. Prosits verksamhet har blivit känd för allt fler under året genom att vi uppmärksammats i media vid återkommande tillfällen. Ju fler som känner till och vill stötta Prosit desto större möjligheter har vi att ge barn och unga hjälp i vardagen och kanske därmed sprida lite ljus och glädje, och i bästa fall hopp för framtiden. 

Läs fler nyheter på den här länken.