Detta är Nätverket Prosit

Nätverket Prosit - Familj med barn på stranden

Nätverket Prosit drivs som en ideell förening och består av en styrelse och ett tiotal samordnare. Därutöver bidrar många hundra privatpersoner med pengar och saker till behövande familjer.

Styrelsens främsta uppgift är att ansvara för ekonomisk uppföljning och se till att föreningens grundprinciper följs.

Samordnarna hanterar förfrågningar och är länken mellan givare och mottagare. 

Nätverket Prosit jobbar tillsammans med andra

Vi samarbetar med ett 40-tal förmedlare runt om i nordvästra Skåne som i sitt arbete träffar barn och ungdomar i utsatta situationer och deras familjer. Bland förmedlarna finns exempelvis socialsekreterare, diakoner och kuratorer.

Som medlem i vår välgörenhetsorganisation får man föreningens alla förfrågningar direkt i mailen samt möjligheten att påverka, bland annat på årsmötet.

Man kan också hjälpa utan att vara medlem genom att följa ärendena på föreningens Facebooksida.

Alla som på något sätt gör skillnad genom föreningen kallas nätverkare.