Detta är Nätverket Prosit

Nätverket Prosit drivs som en ideell förening och består av en styrelse och ett tiotal samordnare. Därutöver bidrar många hundra privatpersoner med pengar och saker till behövande familjer.

Styrelsens främsta uppgift är att ansvara för ekonomisk uppföljning och se till att Prosits grundprinciper följs.

Samordnarna hanterar förfrågningar och är länken mellan givare och mottagare. 

Prosit samarbetar med ett 40-tal förmedlare runt om i nordvästra Skåne som i sitt arbete träffar barn och ungdomar i utsatta situationer och deras familjer. Bland förmedlarna finns exempelvis socialsekreterare, diakoner och kuratorer.

Som medlem i nätverket Prosit får man föreningens alla förfrågningar direkt i mailen samt möjligheten att påverka föreningen, bland annat på årsmötet.

Man kan också hjälpa utan att vara medlem genom att följa ärendena på föreningens Facebooksida.

Alla som på något sätt gör skillnad genom Prosit kallas nätverkare.