Årsmöte 2023

Hej alla medlemmar i Nätverket Prosit!
Årsmötet hölls digitalt den 23/3 kl 18.30.

Årsmötet är alltid öppet för alla medlemmar och är du ännu inte medlem kan du enkelt bli det. Skicka ett mail till kontakt@natverketprosit.se och uppge din egen mailadress .

Nedan hittar du 2022 års verksamhetsberättelse