Välkommen till Nätverket Prosit

Så kan du hjälpa

Enklaste sättet att hjälpa är att följa vår Facebooksida och se vad folk behöver. Har du något av det? Hör av dig och lämna det till någon av våra samordnare som förmedlar det till mottagarna.

Vi tar inte emot saker som inte är kopplade till någons önskemål. Det är styrkan i vår organisation – att allt kommer till nytta direkt. Vi har alltså inget lager eller någon som åker runt om hämtar upp saker. Vill du veta mer i detalj hur vi jobbar? Klicka här.

Vill du vara en del av vårt nätverk? Du är varmt välkommen att bidra när du själv känner att du kan. Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ned. Med bas i nordvästra Skåne stöttar Nätverket Prosit barn och unga, samt deras familjer i utsatta situationer.

Klicka på länkarna nedan och läs mer om på vilka sätt du kan hjälpa till.

Behöver du själv stöd?

Är du barn, ungdom eller förälder till barn upp till 18 år och vill ha hjälp med något? Ta kontakt med en person som kan vara din förmedlare.
Läs mer

Gångstig med ritad linje

Bli givare

Genom att bli nätverkare i Prosit så får du möjlighet att på ett enkelt sätt göra skillnad i en annan människas liv. Du kan välja när och vem du hjälper. Du kan ge saker eller pengar. Du ger det du vill och kan.

Du kan vara nätverkare på flera sätt. Du kan antingen bli medlem genom att sätta upp din mailadress på Prosits mejllista. Då får du de förfrågningar som kommer in till nätverket direkt till din mejladress. Du får också en kallelse till Prosits årsmöte.

Du kan också göra skillnad genom att gilla oss på Facebook och därigenom få information om förfrågningarna.

Tre flickor som plockar blommor.
Barn och vuxna som går i en skog.

Bli samordnare

Att vara samordnare är ett ideellt uppdrag som innebär att du är länken mellan givare och mottagare i nätverket Prosit. Du beskriver familjens behov och samordnar de pengar och saker som givarna lämnar.

När insamlingen är klar gör du personliga återkopplingar till alla som har hjälpt till i ärendet och skriver en kort sammanfattning av insatsen.

Innan du tar dig an egna ärenden får du gå bredvid en erfaren samordnare och lära dig hur allt fungerar.

Det är ett oerhört stimulerande uppdrag som ger många fina möten – det kan vi lova! Kontakta oss så berättar vi mer om detta ideella uppdrag.

Bli förmedlare

Nätverket Prosit har valt att arbeta via förmedlare, det vill säga personer som i sitt yrke kommer i kontakt med barn, ungdomar och deras familjer. Det kan vara kuratorer, socialsekreterare eller diakoner.

Förmedlarna är en oerhört viktig länk och en förutsättning för att nätverket ska fungera. Vi hoppas därför att du vill samarbeta med oss.

När du möter någon med behov som du tror att Prosit skulle kunna fylla så kan du informera om oss och förmedla en kontakt mellan den som behöver stöd och Prosit. Som förmedlare kan du också göra förfrågningar om stöd till grupper eller projekt.

Är du intresserad av att bli förmedlare så hör av dig till oss för mer information!

Kvinna som står i en sjö med gummistövlar.

Så funkar nätverket – våra grundprinciper

Nätverket Prosit har som målsättning att göra skillnad för utsatta barn och ungdomar i nordvästra Skåne genom att förmedla deras behov till människor med önskan att hjälpa.

Prosit samarbetar med socialsekreterare, diakoner, kuratorer och andra som i sin profession kommer i kontakt med barn och ungdomar som behöver hjälp. Dessa förmedlare är en garant för att Prosits nätverkare hjälper människor som verkligen är i behov av stöd.

Schematisk skiss över hur arbetet är organiserat.
Schematiskt kan Prosits arbetssätt se ut så här.

Förmedlaren får kontakt med en av de cirka tio samordnare som hjälps åt att sköta alla förfrågningar. Ärendet sammanfattas, anonymiseras och behoven listas för att sedan publiceras i inlägg på Facebookssidan samt skickas ut på mejl till medlemmarna i nätverket.

Det finns inga begränsningar kring vad en förfrågan kan innehålla men det finns heller inga garantier för att alla önskemål blir uppfyllda. De vanligaste behoven är kläder till barnen, utrustning till nyfödda, saker till kök och hem, möbler, cyklar och ekonomiskt stöd till barnens fritidsaktiviteter. Om det rör sig om ekonomiskt stöd swishar nätverkarna in bidragen till Prosits bankkonto.

De som vill hjälpa ger pengar eller de saker som efterfrågas i det aktuella ärendet. Samordnaren organiserar insamlandet och vidarebefordrar pengar och saker till förmedlaren eller direkt till familjen beroende på vad som är överenskommet. Slutligen gör samordnaren personliga återkopplingar till nätverkarna och på Facebooksidan. Se nedan.

Arbetssättet gör att mottagarna ofta får det de efterfrågar samtidigt som allting går direkt från givare till mottagare. Den som vill bidra får en bekräftelse på att gåvorna nått fram.

En familj som varit mottagare måste vänta minst sex månader för att ansöka nästa gång.

Utöver det löpande hjälparbetet driver Prosit också olika kampanjer eller tillfälliga insamlingar till särskilda ändamål. Den mest tongivande är “Mat på julbordet” där också många företag väljer att bidra med gåvor i juletid. Läs mer om just den kampanjen här.

Prosit har ingen bindning till politiska partier eller religiös åskådning och har heller ingen generell koppling till näringslivet och andra organisationer. Däremot tar vi emot gåvor från företag. 

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss på kontakt@natverketprosit.se